Välj en sida

Bygg & Ledning

Bolego är ett serviceföretag med förmågan att driva uppdrag från planering till genomförande och överlämning.

 

Vår inriktning och kompetens ligger inom underhåll av teknisk utrustning och utemiljö för transportinfrastruktur, fastighet och allmänna platser.

Vi klimatberäknar våra uppdrag!

Läs mer här

Våra tjänsteområden

Ledning & samordning

 • Bolego erbjuder beställarstöd inom bygg- och anläggningsarbeten. Bolego hjälper beställaren genom att vara beställarens representant gentemot entreprenörer och leverantörer vilket kan hjälpa att avlasta beställaren vi hektiska perioder eller där beställaren saknar erforderlig kompetens internt för att utföra jobbet.
 • Bolego kan bistå med att delvis, eller helt leda entreprenader för att säkerställa leveransen av beställarens projekt och/eller uppdrag.

Service & underhåll

Bolego utför byggservice och säsongsbaserat underhåll

 • Byggservice: Bolego kan bistå med allt inom byggserviceormrådet i form av arbetsmiljö, transporter, säkerhet (byggarbetsplats säkring samt övervakande), etablering samt generella servicetjänster runt omkring entreprenader och arbetsplatser.
 • Underhåll: Underhåll såsom allmänt och specifikt fastighetsunderhåll, snö- och slyröjning, markunderhåll och vägunderhåll mm.

  Säkerhetstjänster

  • Vi tillhandahåller säkerhetstjänster på spår och väg. Tillsyn, vakt, planering m.fl. 
  • Vi behov av andra säkerhetstjänster tveka inte att kontakta Bolego för lösningsframtagande.

  Bygg & Ledning
  Hasselquistvägen 19
  121 46 Johanneshov