Välj en sida

Vilka vi är

 

Bolego är en entreprenör med fokus på tillgänglighet och kvalitet. Bolegos medarbetare har en bred bakgrund från olika områden inom bygg- och anläggningsbranschen. Vårt team är den stadiga grunden för vår verksamhet. Ett starkt team är kärnan för vår framgång. Alla våra medarbetare har en tydlig och viktig roll i bolaget. Vi bygger starka team som stöttar varandra i alla lägen.

Vi arbetar alltid i nära samverkan med våra kunder i syfte att förstå kundens affärs och hur vi kan bidra.

För oss är det grundläggande att skapa ett starkt team ihop med kunder och leverantörer. Tillsammans löser vi uppgifterna i samverkan och utvecklas över tid med långsiktiga samarbeten.

Vårt ansvar

Inom projekt hjälper vi våra kunder under hela processen från planering till genomförande och överlämning. För oss är mätbarhet i verksamheten lika viktig som genomförandet i våra uppdrag. I vårt ledningssystem arbetar vi metodiskt med förbättringsarbete. Därför är vi också väldigt duktiga på dokumentation.

Inom underhåll har vi en beredskap för att finnas tillgängliga vid avhjälpande insatser med ett fokus på att förebygga oförutsedda störningar.
Vi hjälper våra kunder att optimera det planerade underhållet.

Våra ledord

Tillgänglighet

Bolegos honnörsord är att alltid finnas tillgängliga. Kundens behov är högsta prioritet för oss och kundens behov ska tillmötesgås antigen via Bolegos medarbetare eller samarbetspartners.

Servicekänsla

Bolegos kollegor och samarbetspartners delar den gemensamma egenskapen; Servicekänsla! Servicekänsla är just Bolegos viktigaste tillgång

Kvalitet

God planering och samordning för ett metodiskt arbete i både administration och genomförande. Genom att arbeta systematiskt och metodiskt kan Bolego genom god spårbarhet säkerställa att avvikelser minimeras och kvaliteten ständigt förbättras.

Våra riktlinjer