Välj en sida

Vårt hållbarhetserbjudande

Nu erbjuder vi klimatberäknade projekt och uppdrag.

Bolego har utvecklat en ny metod för att beräkna den energianvändning och klimatbelastning som vi producerar för att uppfylla våra åtaganden ur ett livscykelperspektiv.

Vi använder emissionsfaktorer tillsammans med resursschabloner och uppdragsspecifika indata för att beräkna energianvändning och emissioner av koldioxidekvivalenter (dvs. vår klimatbelastning) från våra uppdrag.

Vi är i leveranskedjan

Vi kontrollerar hållbarhetsrisker gällande mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption i vår organisation samt tillsammans med våra leverantörer.

Vi ser alltid till helheten i våra åtaganden, därför har vi börjat mäta vårt avtryck för att skapa referensvärden och ständigt lyfta vårt arbete.